Згода на обробку персональних даних

Заповнив і відправивши нам форму зворотнього зв’язку, Ви цим підтверджуєте, що був (була) ознайомлений (-на) з правами у сфері захисту персональних даних, визначеними статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» та цим надаєте добровільну згоду на збір та обробку своїх персональних даних, як наведено нижче, володільцем персональних даних компанією ТОВ “Вебконтроль”, місце-знаходження: 08202, будинок 152, вулиця Соборна, місто Ірпінь, Київська область, Україна (надалі – «Власник») на таких умовах:

– Персональними даними є: прізвище, ім’я та по-батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації, контактний номер телефону, банківські реквізити та інші дані.

– Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

– Розпорядником бази даних є компанія ТОВ “Вебконтроль”, місце-знаходження: 08202, будинок 152, вулиця Соборна, місто Ірпінь, Київська область, Україна.

– Доступ до Ваших персональних даних матимуть лише ті співробітники Власника, яким такий доступ необхідний відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов’язків, та які надали письмове зобов’язання про нерозголошення персональних даних.

– Ваші персональні дані можуть бути передані для обробки на територію інших держав, включаючи, але не обмежуючись, Німеччиною, Австрією та/або США, а також на територію держав, які не забезпечують адекватний рівень захисту даних, еквівалентний стандартам захисту даних, прийнятих в Україні.

– Власник, розпорядник та треті особи, які отримали доступ до Ваших персональних даних, зобов’язані не розголошувати та не розповсюджувати персональні дані без Вашої згоди, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

– Зміна та інша обробка Власником Ваших персональних даних, а також обмеження доступу, видалення чи знищення Ваших персональних даних не вимагають будь-якого додаткового повідомлення Вам про такі дії.

– У випадку зміни Ваших персональних даних, Ви зобов’язуєтесь повідомити Власника про такі зміни шляхом направлення відповідного письмового повідомлення на поштову адресу Власника, не пізніше 15 (п’ятнадцять) днів з моменту настання змін.

– Згода на обробку Ваших персональних даних є чинною протягом 3 (трьох) років і може бути відкликана Вами за письмовою заявою, направленою на поштову адресу Власника не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до необхідного моменту припинення обробки персональних даних.

Ваша особиста інформація буде оброблятися лише для цілей законних інтересів, які переслідує ТОВ “Вебконтроль”, а саме, для кращої взаємодії з вами. Ваша особиста інформація не буде продана, надана або іншим чином розповсюджена третім особам без вашої згоди, за винятком випадків, коли ми зобов’язані зробити це через чинне законодавство, судовий наказ або урядову постанову, або якщо таке розкриття є необхідним для кримінального чи іншого судового розслідування чи розгляду тут або за кордоном. Ви маєте право на доступ, виправлення, видалення, обмеження та заперечення щодо використання Вашої особистої інформації. Якщо ви хочете зв’язатися з нами стосовно використання Вашої особистої інформації або скористатися будь-якими з ваших прав щодо Вашої особистої інформації, будь ласка, напишіть нам на електронну пошту webctrl.ua@gmail.com